Unattainables

16 tekstów – auto­rem jest Unat­tainab­les.

O kwiatku i pszczółce

Na po­lanie rósł długo, mały kwiatuszek.
Był ulu­bieńcem, wszys­tkich owadów, na­wet muszek.
Lecz gdy go puch biały swą kołdrą przyk­rył,
Kwiat­ka wygląd stał się przyk­ry.
Wszys­cy na wiosnę się z niego śmiali, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2015, 00:39

Od serca dla serca

W dźwięku szu­mu mój głos kruszeje.
Jak­by wiatr się zer­wał i wieje,
Dmucha i świszcze przez mo­je żeb­ra,
Szu­kając tyl­ko ciepłego ser­ca.
Jest zim­ny? Wiatr ciepło niesie.
W moim ser­cu, z kwiatów wian­ki ple­cie.
I wnet je za­biera, niesie do końca,
Składa je w To­bie, wewnątrz me­go słońca. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 12 marca 2015, 18:06

Gdy nie mogę już zo­baczyć Twych oczu, to swoich już nie chcę otworzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 marca 2015, 17:08

Nic więcej

Zaw­sze biegałem, szu­kając Cię w szkole,
By uj­rzeć Twój piękny uśmiech przez me oko sokole.
Szyb­ko, na przer­wie, by zna­leźć się blis­ko Ciebie,
łapiąc Twe uśmie­szki, la­tałem wy­soko, jak­by w niebie.
Niczym sęp na pustyni, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 lutego 2015, 22:38

Przes­tałem płakać, choć łzy na­dal leciały... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 3 grudnia 2014, 18:52

Tylko Ty

Tyl­ko w Twe ra­miona chcę się wtu­lić mocno.
Po to żeby czuć Cię, gdy jest mi strasznie źle.
Ciepło Twoich pier­si nie zwyk­le kojąco,
Działa na mą duszę, miłość spełnić chce.
Niety­kal­ność Twe­go ciała ce­nię so­bie bardzo.
Chcę cza­sami poczuć Twe­go ser­ca bicie.
Dziś dziewic­twem, ludzie często gardzą.
Ja je sza­nuję, kocham Cię niesamowicie. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 26 listopada 2014, 19:49

Życie jest jak sce­nariusz. Każdy jest swe­go reżyse­rem, ale to ak­torzy dob­ra­ni do nasze­go sce­nariu­sza czy­nią go wyjątkowym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2014, 22:09

Miłość można de­finiować na wiele spo­sobów, ale cza­sami nie jes­teśmy w sta­nie opi­sać jej słowami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 września 2014, 00:18

Gdy tworzył się Wszechświat było tzw. BIG BANG. W mo­men­cie, kiedy Cię pier­wszy raz zo­baczyłem było THE BIG­GEST BANG w moim sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2014, 21:56

Każde słowo, wy­powie­dziane przez Ciebie do mnie, jest jak szum drzew. Kojący i uspokajający. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 września 2014, 15:04
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 marca 2015, 00:39Unattainables do­dał no­wy tek­st O kwiat­ku i pszczółce

12 marca 2015, 18:06Unattainables do­dał no­wy tek­st Od ser­ca dla ser­ca

11 marca 2015, 17:08Unattainables do­dał no­wy tek­st Gdy nie mogę już [...]

14 lutego 2015, 22:38Unattainables do­dał no­wy tek­st Nic więcej

3 grudnia 2014, 18:52Unattainables do­dał no­wy tek­st Przestałem płakać, choć łzy [...]

26 listopada 2014, 22:54Eshja sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak sce­nariusz. [...] 

26 listopada 2014, 19:49Unattainables do­dał no­wy tek­st Tylko Ty 

26 listopada 2014, 19:08Unattainables sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak sce­nariusz. [...] 

26 listopada 2014, 00:50Eshja sko­men­to­wał tek­st Życie jest jak sce­nariusz. [...] 

24 listopada 2014, 22:09Unattainables do­dał no­wy tek­st Życie jest jak sce­nariusz. [...]